Personvernerklæring

1. Personvern og databeskyttelse


Informasjonssamling


 • Når du oppretter bruker: Når du opprettter bruker kan du velge å være helt anonym. Du kan også velge å registrere epost og eller telefonnummer. Da samtykker du også til å motta varsler om bestillinger, når resultat er tilgjengelig og annen viktig informasjon. Du kan stoppe varsler ved å fjerne epost og eller telefonnr fra brukerprofilen din. Informasjonen lagres til brukerkontoen er slettet.

 • Ved kjøp av Mikrobiota-test: Når du bestiller en Mikrobiota-test, samler vi inn personlig informasjon som er nødvendig for å behandle ordren din. Informasjonen vi samler inn er navn, adresse og e-postadresse. Disse dataene blir lagret til ordren er konkludert (kjøpet refundert, resultat frigitt eller etter 90 dager)

 • Informasjon om bruk av nettstedet: Vi samler automatisk inn visse opplysninger når en kunde besøker nettstedet vårt. Dette kan inkludere IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, de besøkte sidene, og tidspunktene for besøkene. Denne informasjonen hjelper oss med å forstå hvordan vår nettside blir brukt og muliggjør forbedringer.


Bruk av informasjon


Vi bruker personinformasjonen som er samlet inn for å behandle bestillinger, tilby kundestøtte, kommunisere viktig informasjon om våre tjenester og forbedre brukeropplevelsen din. Dette inkluderer:

 • Ordrehåndtering: Bruk av ditt navn, adresse og kontaktinformasjon for å behandle og levere din bestilling.

 • Kundestøtte: Tilby hjelp og håndtere eventuelle problemer eller spørsmål relatert til våre tjenester.

 • Kommunikasjon: Sende deg varsler relatert til status på din bestilling, når resultater er tilgjengelige, og annen viktig tjenesterelatert informasjon.

 • Reklamekommunikasjon: Med ditt uttrykkelige samtykke, kan vi bruke dine kontaktdetaljer til å sende deg e-post med reklame og meldinger om nye påminnelser for å ta en ny test, spesialtilbud, og annet markedsføringsinnhold relatert til Prokarimis tjenester. Du kan velge å motta eller ikke motta denne kommunikasjonen når som helst gjennom innstillingene i brukerprofilen din eller ved å følge avmeldingsinstruksjonene som er oppgitt i kommunikasjonen.

 • Bruk av nettsidedata: Innsamling av denne dataen hjelper oss med å forbedre brukeropplevelsen på vår nettside, identifisere populære tjenester og sikre nettsidens sikkerhet.


Datasikkerhet


 • Å beskytte informasjonen din er en topp prioritet. Vi implementerer robuste sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige og helseopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse. Våre sikkerhetstiltak inkluderer, men er ikke begrenset til, sikker server hosting, kryptering og tilgangskontroller.

 • Håndtering av testresultater: Når mikrobiotatestingen er fullført, lastes resultatene sikkert opp til Prokarimis system. For å sikre ditt personvern og sikkerhet, krypteres hvert resultat med den tildelte offentlige nøkkelen, noe som gjør at informasjonen bare er tilgjengelig for deg. Etter krypteringen slettes filene fra ethvert midlertidig lager for å eliminere enhver risiko for uautorisert tilgang. Denne prosessen sikrer at andre enn deg ikke på noe tidspunkt kan lese eller tolke dine personlige helseopplysninger


Dataoppbevaring


 • Vi beholder dine personopplysninger så lenge kontoen din er aktiv eller etter behov for å tilby deg tjenester. Etter tjenesten beholder og bruker vi informasjonen din som nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve våre avtaler.

 • Personopplysninger som er samlet inn brukes kun til å sende mikrobiota-prøveinnsamlingssettet og slettes når bestillingen er avsluttet. Bestillingen anses som avsluttet hvis den returneres eller prøveresultatet er lastet opp og sett eller etter 30 dager.

 • Deaktivering eller sletting av brukerkontoer:

  Brukere har rett til å be om deaktivering eller sletting av sine brukerkontoer. Hvis en bruker velger å slette kontoen sin, vennligst merk at det ikke er mulig å gjenopprette brukerdata etter 30 dager fra slettedatoen. I tillegg beholdes sikkerhetskopier av brukerdata i en periode på 30 dager. Ved å be om sletting av kontoen sin, erkjenner og aksepterer brukere at deres data vil bli irreversibelt fjernet fra systemet vårt etter den angitte varigheten.


2. Bruk av informasjonskapsler


Hos Prokarimi er vi forpliktet til å beskytte ditt personvern og sikre en problemfri online opplevelse. I tråd med dette engasjementet, bruker nettstedet vårt kun essensielle informasjonskapsler som er nødvendige for dets drift. Vi benytter ikke noen tilleggs- eller sporing av informasjonskapsler.


Formålet med Våre Informasjonskapsler


Det eneste formålet med å bruke informasjonskapsler på nettstedet vårt er å utføre overføringen av kommunikasjon over et elektronisk kommunikasjonsnettverk. De informasjonskapslene vi bruker er strengt nødvendige for å tilby spesifikke nettjenester som du eksplisitt har bedt om. Vi forsikrer deg om at disse essensielle informasjonskapslene ikke sporer personlig informasjon eller surfevaner. De brukes kun for å lette de tekniske aspektene av nettstedskommunikasjon og tjenestelevering, i samsvar med dine forespørsler og preferanser.


3. Immaterielle Rettigheter


Eierskap til testresultater


 • Forbrukerens rettigheter: Forbrukere beholder eierskapet til sine biologiske prøver og rådata (GA) som er avledet fra disse prøvene. Imidlertid betraktes analysen og den tolkende rapporten som leveres av Prokarimi, som en del av testresultatene, som konfidensiell informasjon tilhørende Prokarimi.

 • Bruk av testresultater: Selv om forbrukere har rett til å få tilgang til og bruke sine individuelle testresultater for personlige, ikke-kommersielle formål, tilhører immaterielle rettigheter til analysen og metodologien som brukes for å tolke disse resultatene, Prokarimi.

 • Deling av resultater: Forbrukere har lov til å dele sine testresultater med helsepersonell eller andre rådgivere for personlige helseformål. Imidlertid er kommersiell bruk av disse resultatene, inkludert reproduksjon, salg eller distribusjon, strengt forbudt med mindre det er eksplisitt autorisert av Prokarimi.


Innhold på Prokarimis nettsted


 • Eierskap av nettsideinnhold: Alt innhold tilgjengelig på Prokarimis nettsted, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, logoer, lydklipp, digitale nedlastinger og programvare, er eiendommen til Prokarimi eller dets innholdsleverandører og beskyttet av internasjonale opphavsrett- og immaterielle rettighetslover.

 • Bruk av nettsideinnhold: Innholdet på Prokarimis nettsted er kun gitt for informasjonsformål. Det kan ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned, postes, kringkastes, overføres, gjøres tilgjengelig for offentligheten, eller brukes til noe kommersielt formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Prokarimi.

 • Varemerker: Varemerkene, servicemerkene, og logoene som brukes og vises på Prokarimis nettsted er registrerte og uregistrerte varemerker tilhørende Prokarimi. Ingenting på nettstedet skal tolkes som å innvilge noen lisens eller rett til å bruke et varemerke uten forhåndsskrevet tillatelse fra Prokarimi.


Beskyttelse av immaterielle rettigheter


 • Håndhevelse: Prokarimi overvåker og håndhever aktivt sine immaterielle rettigheter til fulleste lovbestemte omfang. Uautorisert bruk av immateriell eiendom kan resultere i rettslige skritt.

 • Varsling om krenkelse: Hvis du tror at dine immaterielle rettigheter har blitt krenket av innholdet på Prokarimis nettsted, vennligst varsle oss med en detaljert forklaring på ditt krav.


4. Begrensning av ansvar


 • Nøyaktigheten av testresultater: Prokarimi bestreber seg på å tilby høykvalitets mikrobiota testingstjenester. Vi garanterer imidlertid ikke at testresultatene vil være helt feilfrie eller levert uten avbrudd eller forsinkelse. Faktorer utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til kvaliteten på prøven levert av forbrukeren, kan påvirke nøyaktigheten og påliteligheten av resultatene. (Hvis prøven er ubrukelig, vil Prokarimi sende et nytt mikrobiota-prøveinnsamlingssett til kunden kostnadsfritt)

 • Ingen medisinske råd: Testresultatene som tilbys av Prokarimi er kun til informasjonsformål og bør ikke betraktes som medisinske råd. Vi anbefaler sterkt at forbrukere konsulterer med helsefaglig personell for tolkning og veiledning basert på deres individuelle helsebehov og tilstander.


Begrensning av ansvar


 • Generell begrensning: I den maksimale utstrekning tillatt av gjeldende lov, skal Prokarimi ikke være ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, konsekvensmessige, eller eksemplariske skader, inkludert men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap (selv om Prokarimi har blitt rådet om muligheten for slike skader), som følge av bruken eller manglende evne til å bruke tjenesten eller noen annen sak relatert til tjenesten.

 • Spesifikk begrensning: Under ingen omstendigheter skal Prokarimis totale ansvar overfor deg for alle skader, tap og årsakssammenhenger overstige beløpet betalt av deg for mikrobiota-prøveinnsamlingssettet.

 • Forbrukeransvar: Forbrukeren er ansvarlig for å sikre at prøven samles inn, lagres, og returneres i henhold til de gitte instruksjonene. Prokarimi er ikke ansvarlig for tap, skade eller unøyaktighet i testresultater på grunn av feil håndtering eller tilveiebringelse av prøver av forbrukeren.


Erklæring om endringer i personvernpolicy


Vær oppmerksom på at Prokarimi forbeholder seg retten til å endre eller modifisere denne personvernpolicyn når som helst og på hvilken som helst måte. I tilfelle noen endringer, vil vi ta passende skritt for å informere våre kunder, enten gjennom direkte kommunikasjon eller ved å poste den reviderte policyen på vår nettside.


For eventuelle spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt oss på support@prokarimi.no