Vilkår og betingelser

Forretningsvilkår

Sammendrag


Hos Prokarimi verdsetter vi kundens tillit til våre Mikrobiotaanalysetjenester, og våre forretningsvilkår er utformet for å sikre en sømløs og effektiv opplevelse.


Disse vilkårene regulerer salg, bruk og relaterte aspekter av våre mikrobiota prøveinnsamlingssett. Ved å kjøpe og bruke våre mikrobiota innsamlingssett og relaterte tjenester, samtykker kunden i å overholde disse vilkårene, noe som gjør at kunden kan dra nytte av vår avanserte mikrobiotaanalyse.


Våre tjenester, som for tiden kun er tilgjengelige i Norge, inkluderer kjøp av mikrobiota prøveinnsamlingssett, analyse av prøven og levering av resultater via vårt sikre nettsted. Mikrobiotatesten er best egnet for personer mellom 18 og 65 år.


Hvert sett inneholder detaljerte instruksjoner for å hjelpe kunden med å samle avføringsprøven nøyaktig. Det er avgjørende å følge disse instruksjonene for å sikre kvaliteten på prøven, da dette direkte påvirker påliteligheten av resultatene. Når prøven er samlet, skal den returneres raskt i den medfølgende emballasjen med returetiketten. Resultatene vil være klare innen 12 arbeidsdager og kan nås gjennom en sikker innlogging på vårt nettsted.


Vi opprettholder streng konfidensialitet for kundens resultater, og de oppfordres til å kontakte vårt kundeserviceteam hvis de har spørsmål eller trenger avklaring. Våre resultater bør supplere profesjonell medisinsk rådgivning, ikke erstatte den.


Betaling for våre tjenester behandles sikkert gjennom Stripe, og kostnaden inkluderer mikrobiota innsamlingssett, analyse, frakt og tilgang til resultatene, med gjeldende skatter beregnet ved utsjekking.


Gjennom hele prosessen vil kunden bli informert via e-post og/eller SMS-varsler om statusen på bestillingen og resultatene. I tillegg kan kunden be om å deaktivere eller slette kontoen, med forståelse for at dataene vil bli irreversibelt fjernet etter 30 dager.


Ved å godta disse forretningsvilkårene tillater kunden oss å gi dem den beste mulige mikrobiotaanalysetjenesten, og sikre høye standarder for kvalitet og samsvar.1. Introduksjon


Velkommen til Prokarimi, din pålitelige partner i mikrobiotaanalyse. Disse forretningsvilkårene er utformet for å etablere et klart og gjensidig fordelaktig forhold mellom Prokarimi og våre kunder. Prokarimi styrer salget, bruken, og tilhørende aspekter av mikrobiota prøveinnsamlingssett levert av Prokarimi. Ved å kjøpe og bruke vår mikrobiotatest, får kunden ikke bare tilgang til avansert mikrobiotaanalyse, men kunden godtar også å overholde disse vilkårene. Vårt mål er å sikre en sømløs og effektiv opplevelse for kunden, samtidig som vi opprettholder de høyeste standarder for kvalitet og overholdelse i våre tjenester.


2. Definisjoner


 • Prokarimi: Refererer til selskapet som tilbyr mikrobiota prøveinnsamlingssett og relaterte tjenester, som beskrevet i disse forretningsvilkårene.

 • Forbruker: Enhver enkeltperson, selskap eller enhet som kjøper eller bruker mikrobiota prøveinnsamlingssett og relaterte tjenester levert av Prokarimi. Dette inkluderer sluttbrukeren av mikrobiota prøveinnsamlingssett samt kjøperen, hvis forskjellig.

 • Mikrobiota Prøveinnsamlingssett: Et pakket sett med materialer levert av Prokarimi, designet for innsamling av avføringsprøver.

 • Prøve: Biologisk materiale samlet inn av Forbrukeren ved bruk av Mikrobiota prøveinnsamlingssett. Denne prøven sendes tilbake til Prokarimi for analyse.

 • Resultater: Analysen levert av Prokarimi basert på den mottatte Prøven. Resultatene gjøres tilgjengelige for forbrukeren gjennom Prokarimis nettsted.

 • Bestilling: Handlingen utført av en forbruker for å kjøpe et mikrobiota prøveinnsamlingssett fra Prokarimi, som kan inkludere en nettbasert transaksjonsprosess som involverer leveringsdetaljer og betaling.

 • Tjeneste(r): Hele prosessen og tilbudene levert av Prokarimi, som omfatter tilveiebringelsen av mikrobiota prøveinnsamlingssett, analyse av Prøven, levering av Resultater, kundestøtte, og eventuelle andre relaterte tjenester.

 • Nettsted: Den nettbaserte plattformen drevet av Prokarimi der Forbrukere kan kjøpe mikrobiota prøveinnsamlingssett, få tilgang til Resultater, og innhente informasjon om Prokarimis tjenester.


3. Tjenester som tilbys


Tjenester som tilbys


 • Mikrobiota Testing Services: Prokarimi spesialiserer seg i å tilby avansert mikrobiotaanalyse gjennom vår mikrobiotatest. Våre tjenester inkluderer tilveiebringelse av et mikrobiota prøveinnsamlingssett for prøveinnsamling, analyse av prøven i vårt laboratorium, og tilveiebringelse av Resultater til forbrukeren.

 • Tilveiebringelse av mikrobiota prøveinnsamlingssett: Hvert Mikrobiota prøveinnsamlingssett inkluderer alt nødvendig materiale og detaljerte instruksjoner for forbrukeren til å samle en avføringsprøve.

 • Prøveanalyse: Når prøven er mottatt, vil vårt team av ekspertanalytikere behandle og undersøke prøven for å vurdere mikrobiotasammensetningen.

 • Levering av Resultater: Resultater av analysen vil bli gjort tilgjengelig for Forbrukeren gjennom en sikker innlogging på Prokarimis nettsted. Resultatene vil inkludere omfattende data om mikrobiotasammensetningen og, der det er aktuelt, innsikt basert på analysen.


Begrensninger og unntak:


 • Geografisk tilgjengelighet: Våre tjenester er for øyeblikket kun tilgjengelige innenfor Norge. Kunden må ha en norsk adresse for å kjøpe og motta vårt mikrobiota prøveinnsamlingssett. For øyeblikket kan vi kun akseptere bestillinger og sende mikrobiota prøveinnsamlingssett til steder innenfor Norge.

 • Prøvekvalitet: Nøyaktigheten og påliteligheten av Resultatene er sterkt avhengig av kvaliteten på prøven som tilveies av Forbrukeren. Prøver som ikke er samlet inn eller transportert i henhold til våre instruksjoner kan gi unøyaktige eller inkonklusive Resultater. I tilfelle av ubrukelig prøve, vil Prokarimi sende et nytt mikrobiota prøveinnsamlingssett gratis.

 • Ubrukbarhet av prøven:
  • Krav til ID-merke: Hver prøve som sendes inn må være ledsaget av det unike ID-merket for å sikre at resultatene blir korrekt tilskrevet den tilsvarende kunden. Manglende vedlegg av et ID-merke vil gjøre prøven ubrukelig.

  • Prøvevolum: Kunden er ansvarlig for å overføre avføringsprøven til bufferen i henhold til de gitte instruksjonene. En for stor mengde avføringsprøve kan resultere i at det ikke er mulig å pipettere prøven, et feil fortynningsforhold, og følgelig, umuligheten av å gjennomføre en analyse. Slike prøver vil bli ansett som ubrukelige.

  • Hemmere i prøven: Selv om tilstedeværelsen av hemmere i en prøve er utenfor kundens kontroll, kan det føre til at prøven ikke består våre strenge kvalitetskontrolltiltak. Slike prøver vil bli ansett som ubrukelige

 • Analyseomfang:

  • Tiltenkt aldersområde: Denne testen er optimalt tilpasset for personer i alderen 18 til 70 år. Årsaken til dette spesifikke aldersområdet er at sammensetningen av tarmmikrobiota varierer betydelig utenfor disse alderene.

  • Tenåringer og yngre personer: Hos de under 18 år er tarmbakteriesammensetningen fortsatt under utvikling og avviker fra voksne. Som et resultat, kan avvik fra de typiske voksenmønstrene i denne aldersgruppen ikke nødvendigvis indikere et helseproblem.

  • Eldre (Over 70): På samme måte har individer over 70 år forskjellige tarmmikrobiotaegenskaper. Variasjoner i resultater for denne aldersgruppen bør tolkes med dette i tankene.

  • Informert beslutning for mindreårige: Personer under 18 år kan fortsatt velge å ta testen. Det er imidlertid viktig at de, sammen med sine foresatte, er klar over begrensningene og den særegne naturen av mikrobiota hos yngre individer.

 • Tolkning av Resultater: Selv om vi streber etter å tilby klar og nyttig informasjon, er tolkningen av mikrobiotaanalyseresultater kompleks og bør gjøres i samråd med kvalifisert helsepersonell.

 • Bruk av Tjenester: Våre tjenester er ment for personlig og ikke-kommersiell bruk. Prokarimi forbyr bruk av sin mikrobiotatest og Resultater til kommersielle formål, med mindre dette uttrykkelig er avtalt skriftlig av Prokarimi.


4. Abonnementstjenester


 • Abonnement: Prokarimi-abonnementet vil fortsette til det blir avsluttet. For å bruke Prokarimi-tjenesten må kunden ha internettilgang og en enhet for å gi Prokarimi én eller flere betalingsmetoder. Med mindre kunden avslutter medlemskapet før faktureringsdatoen, autoriserer de Prokarimi til å belaste abonnementskostnaden ved å bruke deres betalingsmetode for neste faktureringssyklus (se "Avbestilling" nedenfor).

 • Abonnementsavgift: Abonnementsavgiften for Prokarimi-tjenesten er 99 NOK per måned. Denne avgiften gir tilgang til Prokarimi-tjenester, inkludert avanserte funksjoner og månedlige kampanjekoder for en rabatt på Mikrobiotatest, som består av samlingssettet og analysen av kundens prøve.

  • Rabattkuponger: Abonnenter på Prokarimi-tjenesten vil motta en progressiv rabatt på våre produkt: 10 % rabatt den første måneden, 20 % rabatt den andre måneden, 30 % rabatt den tredje måneden, 40 % rabatt den fjerde måneden og 50 % rabatt den femte måneden og for alle påfølgende måneder. Rabattkuponger vil bli gitt én gang i måneden og vil være gyldige i en måned. Hvis abonnementet stoppes og deretter startes på nytt, vil rabattprogresjonen tilbakestilles til opprinnelige 10 % rabatt den første måneden.

 • Betalingsbehandling: Stripe administrerer alle Prokarimi-abonnementer. Kunden kan kun initiere ett abonnement om gangen.

 • Faktureringssyklus: Abonnementsavgiften vil bli belastet med kundens betalingsmetode én gang i måneden på den spesifikke betalingsdatoen som er angitt på deres "Innstillinger"-side.

 • Betalingsmetoder: For å bruke Prokarimi-tjenesten må kunden oppgi én eller flere betalingsmetoder. Kunden autoriserer Prokarimi til å belaste enhver betalingsmetode knyttet til deres konto i tilfelle kundens primære betalingsmetode blir avvist eller ikke lenger er tilgjengelig for betaling av abonnementsavgiften. Kunden forblir ansvarlig for eventuelle u-innsamlede beløp. Hvis en betaling ikke blir vellykket behandlet på grunn av utløp eller utilstrekkelige midler, og kunden ikke avslutter kontoen sin, kan Prokarimi suspendere tilgangen til tjenesten til en gyldig betalingsmetode er vellykket belastet.

 • Oppdatering av betalingsmetoder: Kunder kan oppdatere sine betalingsmetoder ved å gå til "Innstillinger"-siden.

 • Avbestilling: Kunden kan avslutte sitt Prokarimi-abonnement når som helst og vil fortsette å ha tilgang til Prokarimi-tjenesten gjennom slutten av deres faktureringsperiode. Betalinger er ikke refunderbare, og Prokarimi gir ikke refusjoner eller kreditter for delvise abonnementsperioder eller ubrukt Prokarimi-innhold. For å avslutte, må kunden gå til "Innstillinger"-siden og følge instruksjonene for avbestilling. Hvis kunden avslutter abonnementet, vil kontoen deres automatisk gå tilbake til gratisversjonen av Prokarimi-tjenesten ved slutten av den gjeldende faktureringsperioden. Gratisversjonen vil ikke inkludere de ekstra funksjonene som tilbys av abonnementet.

 • Endringer i abonnementsplaner og priser: Prokarimi kan endre abonnementsplaner og prisen på tjenesten fra tid til annen. Prokarimi vil varsle kunden minst én måned før eventuelle prisendringer eller endringer i abonnementsplanen trer i kraft. Hvis kunden ikke ønsker å akseptere prisendringen eller endringen i abonnementsplanen, kan de avslutte abonnementet før endringen trer i kraft.


5. Bruk av AI-chattjeneste


 • Formål med AI Chat: Prokarimi tilbyr en AI-chattjeneste for å hjelpe kundene med å diskutere sine mikrobiotatestresultater. Denne tjenesten er utformet for å forbedre kundens forståelse av deres mikrobiotaanalyseresultater ved å tilby innsikter og informasjon som er relevante for deres individuelle data.

 • Samtykke til databehandling: Ved å bruke AI-chattjenesten, samtykker kunden til Prokarimis håndtering av deres resultatdata. Alle data vil bli behandlet i samsvar med vår personvernpolicy. Det er viktig å merke seg at AI-chatten (OpenAI) ikke bruker kundens private testinformasjon til treningsformål, og dermed beskytter kundens datavern og sikkerhet. Imidlertid, chatlogger lagres i 30 dager i Prokarimis system og kan brukes til å forbedre våre tjenester. Kunder bør ikke sende inn noen personlig identifiserbar informasjon i chatten.

 • Bruksbegrensninger: AI-chatten er ment utelukkende for diskusjonsformål og bør ikke brukes til å ta helsebeslutninger uten profesjonell rådgivning. Kunder oppfordres til å konsultere kvalifiserte helsepersonell for detaljerte henvendelser eller bekymringer som krever profesjonell tolkning. AI-chatten gir informasjonsstøtte og bør ikke erstatte profesjonell medisinsk konsultasjon.

 • Tjenestebegrensninger: AI-chattjenesten er utelukkende tilgjengelig for kunder med et aktivt abonnement. Brukere må ikke bruke AI-chatten til noe annet formål enn det som eksplisitt er tiltenkt. Misbruk av AI-chattjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, å gi falsk informasjon, forsøke å oppnå uautorisert tilgang, eller bruke tjenesten til ondsinnede aktiviteter, kan resultere i begrensninger eller suspensjon av tilgang.


6. Ordreprosessen


Registrere en bestilling


 • Valg av Mikrobiota Prøveinnsamlingssett: Forbrukere kan kjøpe mikrobiota prøveinnsamlingssett på Prokarimis nettsted. Hvert mikrobiota prøveinnsamlingssett kommer med en detaljert beskrivelse for å hjelpe forbrukere å forstå hva som er inkludert og hvordan man korrekt samler inn prøven.

 • Ett Mikrobiota Prøveinnsamlingssett per konto: Brukere har kun lov til å bestille ett mikrobiota prøveinnsamlingssett om gangen, og hvert mikrobiota prøveinnsamlingssett er ment for personlig bruk. Det er ikke tillatt å bestille flere mikrobiota prøveinnsamlingssett på en enkelt konto for flere brukere, som f.eks. familiemedlemmer. Hvert mikrobiota prøveinnsamlingssett som bestilles på en konto er knyttet til den spesifikke kontoen. Hvis flere familiemedlemmer trenger mikrobiota prøveinnsamlingssett, må hvert medlem ha sin egen individuelle konto og bestille mikrobiota prøveinnsamlingssett separat.

 • Oppgi detaljer: Under bestillingsprosessen, vil forbrukere bli bedt om å oppgi nødvendige detaljer som navn, leveringsadresse og kontaktinformasjon for å sikre riktig levering og kommunikasjon.

 • Gjennomgang og bekreftelse: Før bestillingen fullføres, må forbrukere gjennomgå sitt valg og oppgitte detaljer. Eventuelle feil eller endringer må korrigeres på dette stadiet.


7. Varslingspolicy


Ved å gi Prokarimi e-postadresse og/eller telefonnummer, gir kunden uttrykkelig samtykke til å motta varsler relatert til deres bestilling, testresultater og annen viktig tjenesterelatert informasjon. I tillegg til denne kommunikasjonen, kan vi også sende kunden e-post med reklame og meldinger, påminnelser om gjentakelse av tester, spesialtilbud og annet markedsføringsinnhold relatert til Prokarimis tjenester, med kundens samtykke.


 • Oppdateringer og status for dine bestillinger: Gjennom hele prosessen fra opprettelsen av bestillingen til analysen er fullført, vil kunden motta tidsriktige varsler via e-post og/eller SMS. Disse varslene vil gi oppdateringer om statusen på bestillingen deres, inkludert, men ikke begrenset til følgende stadier:

  • Bestilling Opprettet: Etter vellykket plassering av en bestilling, vil kundene motta bekreftelse via e-post og/eller SMS, som bekrefter opprettelsen av deres bestilling.

  • Prokarimi Mikrobiota Prøveinnsamlingssett sendt: Når prøveinnsamlingssettet er sendt for levering, vil kundene motta et varsel som bekrefter at deres sett er på vei.

  • Prøve mottatt: Ved mottak av kundens prøve ved vårt anlegg, vil et varsel bli sendt for å bekrefte den vellykkede leveringen av prøven.

  • Resultater behandlet: Etter analysen av prøven og generering av resultater, vil kundene motta varsling om at deres resultater er klare for visning.

  • Tilbakemeldingsforespørsel: Noen dager etter at kundens resultater har blitt gjort tilgjengelige, vil Prokarimi sende en melding som inviterer kunden til å gi tilbakemelding på sin opplevelse. Denne undersøkelsen hjelper oss med å forbedre oss og sikre høyest mulig kvalitet på tjenesten.

 • Doble varslingskanaler: Hvis kunden velger å registrere både sin e-postadresse og telefonnummer hos oss, vil kunden motta varsler gjennom begge kanaler. Dette sikrer at kunden holder seg godt informert gjennom deres foretrukne kommunikasjonsmetoder.


8. Priser og betaling


 • Betalingsprosess: Betaling for Mikrobiota Prøveinnsamlingssett og relaterte tjenester må gjøres på bestillingstidspunktet. Som en primær metode aksepterer vi betalinger gjennom Stripe, et bredt anerkjent online betalingssystem. Gjennom Stripe vil kunden kunne bruke sin VISA, Mastercard, American Express og mer. For mer informasjon gå til: Støttede kortmerker | Stripe Dokumentasjon

 • Sikre transaksjoner: Alle betalingstransaksjoner er kryptert og behandles gjennom sikre gateway-løsninger for å sikre sikkerheten og personvernet til forbrukerens finansielle informasjon.

 • Aksept av bestilling: Bestillingen anses som akseptert av Prokarimi når en bekreftelses-e-post er sendt til forbrukeren, som indikerer at prøveinnsamlingssettet er i ferd med å bli forberedt for utsendelse. Denne bekreftelsen vil inkludere sporingsinformasjon, hvis tilgjengelig.


Prissetting av tester


 • Priser på Mikrobiota Prøveinnsamlingssett: Prisen for mikrobiotatesten vil være tilgjengelig når kunden kobler seg til Stripe. Priser kan endres, men endringer vil ikke påvirke bestillinger som det allerede er sendt ordrebekreftelse for.

 • Inklusjoner og eksklusjoner: Priser inkluderer kostnaden for mikrobiotatest, analyse, frakt, og tilgang til Resultatene.


Detaljer om skatter, hvis aktuelt.


 • Skatter: Prisene for mikrobiota prøveinnsamlingssettet kan være underlagt gjeldende lokale skatter, inkludert MVA eller salgsskatt, avhengig av forbrukerens plassering. Eventuelle aktuelle skatter vil bli kalkulert og vist ved utsjekking.

 • Faktura og kvittering: Etter vellykket betaling, vil Stripe gi Prokarimi-forbrukeren en faktura eller kvittering, som vil inkludere en oppdeling av den totale kostnaden, inkludert eventuelle skatter eller tilleggsgebyrer betalt.


9. Brukerens ansvar og plikter


Levering av prøver


 • Innsamling av prøver: Forbrukerne er ansvarlige for å samle inn sine prøver i samsvar med instruksjonene som gis med mikrobiota prøveinnsamlingssett. Det er avgjørende å følge disse instruksjonene nøye for å sikre nøyaktigheten av testresultatene.

 • Kvalitet på prøven: Forbrukeren må sikre at prøven samles inn og lagres i henhold til de gitte retningslinjene. Faktorer som tidspunkt, hygiene og korrekt bruk av innsamlingsverktøyene kan betydelig påvirke kvaliteten på prøven.

 • Rask retur: Når den er samlet inn, bør prøven returneres til Prokarimi så snart som mulig ved hjelp av den medfølgende emballasjen og returetiketten. Forsinkelser i retur av prøven kan påvirke kvaliteten og dermed nøyaktigheten av resultatene.


Overholdelse av instruksjoner og retningslinjer


 • Bruk av Mikrobiota Prøveinnsamlingssett: Mikrobiota prøveinnsamlingssettene som tilbys av Prokarimi er kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Forbrukerne må ikke bruke mikrobiota prøveinnsamlingssettene til noe annet formål enn som beskrevet i instruksjonene.


Ansvar for overholdelse:


 • Varsling om problemer: Hvis forbrukerne støter på problemer eller usikkerheter angående innsamling eller håndtering av prøven, oppfordres de til å kontakte Prokarimi for assistanse så snart som mulig.


10. Levering av resultat


Tidsrammer for behandling


 • Varighet av testanalyse: Når vi mottar prøven til kunden, er den typiske tidsrammen for behandling og analyse i laboratoriet vårt 12 virkedager. Denne perioden kan variere avhengig av volumet av prøver som behandles og andre driftsfaktorer.

 • Varsling: Når vi mottar prøven fra kunden, vil Prokarimi sende en tekstmelding for å varsle kunden om at prøven behandles.

 • Oppdateringer om status: Forbrukere vil bli varslet via tekstmelding hvis det er noen betydelige oppdateringer eller endringer i behandlingstidsrammen.


Format og metode for levering av resultater


 • Resultatformat: Resultatene vil bli levert i et omfattende og lettforståelig digitalt format. Dette formatet vil inkludere en detaljert analyse av mikrobiotasammensetningen og, der det er aktuelt, tolkende innsikter basert på analysen.

 • Tilgang til resultater: Resultatene av analysen vil bli gjort tilgjengelige for forbrukeren gjennom en sikker kundepålogging på Prokarimis nettsted. Forbrukere vil motta en tekstmelding når deres resultater er klare for visning.

 • Fortrolighet: Alle resultater behandles med streng fortrolighet og er kun tilgjengelige for den individuelle forbrukeren som sendte inn prøven, med mindre samtykke er gitt for deling med helsepersonell eller andre autoriserte personer.


Klarering av resultater og støtte


 • Forstå dine resultater: Hvis forbrukere har spørsmål eller trenger avklaring angående sine resultater, oppfordres de til å kontakte Prokarimis kundestøtteteam for assistanse.

 • Begrensning av tolkning: Forbrukere rådes til at tolkningen av mikrobiotaanalyse bør vurderes i sammenheng med annen medisinsk eller helsemessig rådgivning. Prokarimis resultater er ikke ment å erstatte profesjonell medisinsk rådgivning.


For viktig informasjon om retur og utveksling, klikk her for å lese vår returpolicy.


9. Deaktivere eller slette brukerkonto


 • Deaktivering eller sletting av brukerkontoer:

  Brukere har rett til å be om deaktivering eller sletting av sine brukerkontoer. Hvis en bruker velger å slette kontoen sin, vær oppmerksom på at det er ingen måte å gjenopprette brukerdata etter 30 dager fra slettedatoen. I tillegg beholdes sikkerhetskopier av brukerdata for en periode på 30 dager. Ved å be om sletting av kontoen sin, anerkjenner og aksepterer brukerne at deres data vil bli irreversibelt fjernet fra systemet vårt etter den angitte varigheten.


Erklæring om endringer i forretningsvilkårene


Vær oppmerksom på at Prokarimi forbeholder seg retten til å endre, modifisere eller revidere disse forretningsvilkårene når som helst og på hvilken som helst måte. Vi er forpliktet til å sikre at våre tjenester forblir oppdaterte og relevante for våre kunders behov og det stadig utviklende forretningsmiljøet.


Skulle det skje noen endringer i våre forretningsvilkår, vil vi ta passende tiltak for å informere våre kunder. Dette kan inkludere direkte kommunikasjon, som e-postvarslinger, eller oppdateringer som tydelig postes på vår nettside. Hvis kunden ikke godtar de nye vilkårene, må de sende en e-post til support@prokarimi.no.


Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere avklaring, vennligst kontakt oss på support@prokarimi.no