Returpolicy

1. Retningslinjer for kansellering, refusjon og retur


Returberettigelse


 • Tidsramme: Returer aksepteres innen 14 dager fra kjøpsdatoen.

 • Tilstand på kit: For at en mikrobiota-test skal være kvalifisert for retur, må den være uåpnet, ubrukt og i den tilstanden du mottok den. Emballasjen og eventuelle forseglinger må være intakte og uendret.

 • Kjøpsbevis: En gyldig kvittering eller bevis på kjøp er nødvendig for alle returer.


Varer som ikke kan returneres


 • Brukte eller åpnede mikrobiota-tester: På grunn av helse- og sikkerhetshensyn og arten av vårt produkt, kan vi ikke akseptere returer av sett som har blitt åpnet, brukt, eller hvor forseglingen har blitt brutt.

 • Digitale produkter og tjenester: Ethvert digital produkt, inkludert, men ikke begrenset til, digitale rapporter, analysedata, og online konsultasjoner, er ikke berettiget for retur på grunn av deres immaterielle natur.


Prosedyre for retur


 • Initiere en retur: For å starte returprosessen, vennligst kontakt vår kundeservice på support@prokarimi.no med ditt ordrenummer og årsak til retur. Vårt team vil veilede deg gjennom de neste stegene.

 • Returfrakt: Etter godkjenning av din returforespørsel, vil vi gi detaljerte instruksjoner for frakting av et tilbake til oss. Kunder er ansvarlige for å dekke alle kostnader for returfrakt. Vi anbefaler å bruke en sporbart frakttjeneste eller kjøpe fraktforsikring, da vi ikke kan garantere at vi vil motta den returnerte varen.


Refusjoner


 • Inspeksjon av returnert vare: Når vi mottar det returnerte mikrobiota-prøvesettet, vil teamet vårt inspisere det for å bekrefte dets tilstand.

 • Godkjenning av refusjon: Hvis returen godkjennes, vil vi behandle refusjonen din. Refusjonsbeløpet vil inkludere kostnaden for Mikrobiota-Testen, men ekskludere eventuelle opprinnelige fraktkostnader.

 • Behandling av refusjon: Godkjente refusjoner vil bli behandlet umiddelbart, med en kreditt automatisk anvendt på din opprinnelige betalingsmetode, vanligvis innen 5-10 virkedager.


Bytter


 • Defekt eller skadet mikrobiota-prøvesett: Hvis du mottar et mikrobiota prøveinnsamlingssett som er defekt eller skadet ved ankomst, vennligst kontakt oss umiddelbart. Vi vil arrangere et bytte med et nytt prøveinnsamlingssett.

 • Ansvar for returfrakt: Vær oppmerksom på at kunden er ansvarlig for den returnerte varen til den når vårt anlegg. Vi er ikke ansvarlige for varer som går tapt eller blir skadet under transport.


2. Konfliktløsning


 • Første forsøk på løsning: Prokarimi er forpliktet til å løse klager og tvister på en vennlig måte. Hvis du har noen bekymringer eller problemer med våre tjenester, oppfordrer vi deg til å kontakte vår kundeservice først for å søke en løsning.

 • Formell klageprosess: Hvis saken ikke blir løst gjennom første kontakt, kan forbrukere sende inn en formell klage skriftlig. Prokarimi vil bekrefte mottak av klagen, vurdere den, og svare med en løsning eller handlingsplan innen en spesifisert tidsramme.

 • Alternativ tvisteløsning: I tilfelle en tvist ikke kan løses gjennom vår interne prosess, kan Prokarimi foreslå en alternativ tvisteløsningsmetode, som mekling eller voldgift, avhengig av tvistens natur.


Jurisdiksjon og styringslov


 • Styringslov: Disse forretningsvilkårene og enhver tvist eller krav som oppstår ut av eller i forbindelse med dem eller deres emne eller dannelse (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) vil bli styrt av og tolket i samsvar med norsk lov.

 • Jurisdiksjon: Retten i Oslo, Norge vil ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre eventuelle tvister eller krav som oppstår ut av eller i forbindelse med disse forretningsvilkårene eller deres dannelse (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav).


3. Endringer i forretningsvilkår


Oppdatering av Returpolicy


 • Rett til å oppdatere: Prokarimi forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse Returpolicy når som helst. Endringer kan bli gjort for å gjenspeile oppdateringer i våre tjenester, endringer i loven, eller av andre grunner som anses nødvendige av Prokarimi.

 • Gjennomgangsperiode: Returpolicy vil bli periodisk gjennomgått, og eventuelle oppdateringer vil bli gjort med tanke på den utviklende naturen av våre tjenester og tilbakemeldinger fra våre forbrukere.


Varsling om endringer


 • Varsel til forbrukere: I tilfelle betydelige endringer i disse Returpolicy, vil Prokarimi gi varsel til forbrukerne. Dette varselet kan gis gjennom forskjellige kanaler, inkludert, men ikke begrenset til, e-postvarsler, oppslag på vår nettside, eller gjennom vår tjenesteplattform.

 • Ikrafttredelsesdato for endringer: Endringer i Returpolicy vil være effektive fra datoen de publiseres eller som ellers angitt i varslingen. Ikrafttredelsesdatoen vil være tydelig angitt i varselet.


4. Kontaktinformasjon


For eventuelle spørsmål, vennligst kontakt oss på support@prokarimi.no